Günəbaxan yarpaqyeyəni - (Zygogramma exclamationis Fabricius, 1798)