Şabalıd lağımlayıcı güvəsi - (Cameraria ohridella Deschka et Dimic, 1986)

Ətraflı

Şaftalı meyvəyeyəni - (Carposina niponensis Walsingham, 1900)

Ətraflı

Enlixortumlu anbar uzunburnu - (Caulophilus latinasus Say, 1831)

Ətraflı

Aralıq dənizi meyvə milçəyi - (Ceratitis capitata Wiedemann, 1824)

Ətraflı

Əncir mumlu yalançı çanaqlı yastıcası - (Ceroplastes rusci Linnaeus, 1758)

Ətraflı

Yaponiya mumlu yalançı çanaqlı yastıcası - (Ceroplastes japonicas Green, 1921)

Ətraflı

Meyvə uzunburnu - (Conotrachelus nenuphar Herbst, 1797)

Ətraflı

Küknar yarpaqbükəni - (Choristoneura fumiferana Clemens, 1865)

Ətraflı

Qərb küknar yarpaqbükəni - (Choristoneura occidentalis Walsingham, 1891)

Ətraflı

Yaşıl pambıq sovkası - Chrysodeixis eriosoma (Doubleday, 1843)

Ətraflı

Palıd bağacığı - (Corythucha arcuate Say, 1832)

Ətraflı

Qərb şam qabıqyeyəni - (Dendroctonus brevicomis LeConte, 1876)

Ətraflı