Sitrus ağqanadlısı - (Dialeurodes citri (Ashmead, 1885))

Ətraflı

Tikanlı yastıqca - (Earias insulana (Boisduval, 1833))

Ətraflı

Amerika exinotripsi - (Echinothrips americanus Morgan, 1913)

Ətraflı

Kartof torpaq birəciyi - (Epitrix cucumeris Harris, 1851)

Ətraflı

Kökyumrusu birəciyi - (Epitrix tuberis Gentner, 1944)

Ətraflı

Qərb çiçək tripsi - (Frankliniella occidentalis Pergande, 1895)

Ətraflı

Kiçik tut odlucası - (Glyphodes pyloalis\Na\ker, 1859)

Ətraflı

Göy-yaşıl cırcırama - (Graphocephala atropunctata Signoret, 1854)

Ətraflı

Şərq meyvəyeyəni - (Grapholitha molesta Busck, 1916)

Ətraflı

Amerika ağ kəpənəyi - (Hyphantria cunea, Drury, 1773)

Ətraflı

Avstraliya şırımlı yastıcası - (Icerya purchasi Maskell, 1878)

Ətraflı

Tərəvəz yarpaq lağımlayıcısı - (Liriomyza sativae Blanchard, 1938)

Ətraflı