Ana səhifə->Haqqımızda

"Azərbaycan Respublikası üçün karantin əhəmiyyətli zərərli orqanizmlər" adlı atlas Azərbaycan

Respublikasının Hökuməti və Dünya Bankının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən "Kənd Təsərrüfatının Rəqabət Qabiliyyətinin Gücləndirilməsi Layihəsi" çərçivəsində hazırlanmışdır. Layihənin icrası

Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi tərəfindən həyata keçirilmişdir.

Oxuculara təqdim olunan bu atlasda ölkənin florası, o cümlədən kənd təsərrüfatı əhəmiyyətli bitkiləri

üçün təhlükəli hesab edilən, eyni zamanda xarici və daxili karantin tətbiq olunan ziyanverici orqanizmlər haqqında həm illüstrativ, həm də icmal xarakterli məlumatlar öz əksini tapmışdır. Atlasda qeyd olunan

orqanizmlər haqqında məlumatlar Dövlət Fitosanitar Xidməti tərəfindən təqdim olunmuşdur. Bu

kitab Azərbaycan Respublikasında aşkar edilməyən, məhdud dairədə yayılmış və ölkə üçün

potensial təhlükə törədə bilən, habelə karantin tətbiq olunan zərərli orqanizmlərin siyahısına

əsasən hazırlanmışdır.

Ölkənin müxtəlif qurumlarından cəlb edilmiş mütəxəssislərin əməyi nəticəsində hazırlanmış

atlasda Azərbaycanda ilk dəfə olaraq müxtəlif bölmələrə aid (zərərverici həşəratlar, göbələklər,

bakteriyalar, viruslar, nematodlar və alaq otları) karantin əhəmiyyətli ziyanlı orqanizmlər bir yerə

toplanaraq, oxuculara təqdim olunmuşdur.

Atlasdan karantin müfəttişləri ilə yanaşı, həm də elm adamları, müəllimlər, tələbələr, idxal və

ixracla məşğul olan sahibkarlar və bu sahəyə marağı olan müxtəlif şəxslər istifadə edə bilərlər.

Atlas hazırlanarkən əsasən beynəlxalq ədəbiyyatdan, o cümlədən EPPO-nun (Euro­pean and

Mediterranean Plant Protection Organization - Avropa və Aralıq dənizi ölkələrinin Bitki Mühafizə Təşkilatı), CABI-nin (Centrefor Agriculture and Biosciences international - Beynəlxalq Kənd

Təsərrüfatı və Bioelmlər Mərkəzi) məlumat bazalarından və digər etibarlı yerli və xarici

mənbələrdən istifadə olunmuşdur.

Bütün zəruri bölmələri əhatə edən bu cür genişləndirilmiş atlasın ölkəmizdə ilk dəfə nəşrə

hazırlandığını nəzərə alaraq qeyd etmək istərdik ki, hər hansı məqamların diqqətdən kənar qala

biləcəyi də istisna edilmir. Bu baxımdan, gələcək nəşrlərdə atlasın daha da təkmilləşdiriləcəyi

mümkündür.

Dəyərli alimlər və mütəxəssislər tərəfindən ərsəyə gətirilmiş bu kitabın ölkənin kənd

təsərrüfatına böyük töhfə verəcəyinə əminik.