Qarğıdalıda diplodioz - (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton)

Ətraflı

Əncir mumlu yalançı çanaqlı yastıcası - (Ceroplastes rusci Linnaeus, 1758)

Ətraflı

Şərq pambiq uzunburnu - (Anthonomus grandis Boheman, 1843)

Ətraflı

Şərq yemiş milçəyi - (Bactrocera c u curb it a e Coguillett, 1849)

Ətraflı

Pambığın zərərvericilərinə qarşı mübarizə

Ətraflı

Bitki xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları

Ətraflı

Fitopatogen göbələklər kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləridir

Ətraflı

Pomidor Bitkisinin May Ayına Olan Xəstəlik Və Zərərvericiləri

Ətraflı