Kartofda sürmə - (Thecaphora solani (Thirum et M.J. O’Brien) Mordue, 1988)

Ətraflı

Misir pambıq sovkası - (Spodoptera littoralis Boisduval, 1833)

Ətraflı

Tikanlı yastıqca - (Earias insulana (Boisduval, 1833))

Ətraflı

Striqa - (Striga spp.)

Ətraflı

Pambığın zərərvericilərinə qarşı mübarizə

Ətraflı

Bitki xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları

Ətraflı

Fitopatogen göbələklər kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləridir

Ətraflı

Pomidor Bitkisinin May Ayına Olan Xəstəlik Və Zərərvericiləri

Ətraflı