Tikanlı yastıqca - (Earias insulana (Boisduval, 1833))

Ətraflı

Çin toxumyeyəni - (Callosobruchus chinensis Linnaeus, 1758)

Ətraflı

Zolaqlı meyvə güvəsi - (Anarsia lineatella Zeller, 1839)

Ətraflı

Kartofda sürmə - (Thecaphora solani (Thirum et M.J. O’Brien) Mordue, 1988)

Ətraflı

Pambığın zərərvericilərinə qarşı mübarizə

Ətraflı

Bitki xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları

Ətraflı

Fitopatogen göbələklər kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləridir

Ətraflı

Pomidor Bitkisinin May Ayına Olan Xəstəlik Və Zərərvericiləri

Ətraflı