Kartof torpaq birəciyi - (Epitrix cucumeris Harris, 1851)

Ətraflı

Kartofun qara çürüməsi - (Phoma andigena (Turkensteen) Aveskamp)

Ətraflı

Üzümün bakteriozu - Pirs xəstəliyi (Xylella fastidiosa Wells et al. 1987)

Ətraflı

Qırmızı palma böcəyi - (Rhynchophorus ferrugineus Olivier, 1790)

Ətraflı

Pambığın zərərvericilərinə qarşı mübarizə

Ətraflı

Bitki xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları

Ətraflı

Fitopatogen göbələklər kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləridir

Ətraflı

Pomidor Bitkisinin May Ayına Olan Xəstəlik Və Zərərvericiləri

Ətraflı