Pomidorda bakterial dəmgil və ya qara bakterial ləkəlik (Xanthomonas vesicatoria) (ex Doidge, 1920) Vauterin et al. (1995)

Ətraflı

Kartofun həlqəvi çürüməsi (Clavibacter michiganensis)

Ətraflı

Qərənfildə bakterial solma (Burkholderia caryophylli Burkholder)

Ətraflı

Malsekko - yoluxucu quruma - (Phoma tracheiphila Petri)

Ətraflı

Pambığın zərərvericilərinə qarşı mübarizə

Ətraflı

Bitki xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları

Ətraflı

Fitopatogen göbələklər kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləridir

Ətraflı

Pomidor Bitkisinin May Ayına Olan Xəstəlik Və Zərərvericiləri

Ətraflı