Fitopatogen göbələklər kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləridir