Şam gövdə nematodu - (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle)

Ətraflı

Qızılı sarmaşıq - (Cuscuta spp.)

Ətraflı

Kartofun And latent timovirusu (KALTV)

Ətraflı

Kartofda qanqren - (Phoma exigua var. foveata (Foister) Boerema, 1967))

Ətraflı

Pambığın zərərvericilərinə qarşı mübarizə

Ətraflı

Bitki xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları

Ətraflı

Fitopatogen göbələklər kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləridir

Ətraflı

Pomidor Bitkisinin May Ayına Olan Xəstəlik Və Zərərvericiləri

Ətraflı