Üzümün qızılı saralma fitoplazması (Grapevine flavescence dorée phytoplasma)

Ətraflı

Çin toxumyeyəni - (Callosobruchus chinensis Linnaeus, 1758)

Ətraflı

Alma milçəyi - (Rhagoletis pomonella Walsh, 1867)

Ətraflı

Qərb küknar yarpaqbükəni - (Choristoneura occidentalis Walsingham, 1891)

Ətraflı

Pambığın zərərvericilərinə qarşı mübarizə

Ətraflı

Bitki xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları

Ətraflı

Fitopatogen göbələklər kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləridir

Ətraflı

Pomidor Bitkisinin May Ayına Olan Xəstəlik Və Zərərvericiləri

Ətraflı