Kapra böcəyi - (Trogoderma granarium Everts, 1898)

Ətraflı

Kartof torpaq birəciyi - (Epitrix cucumeris Harris, 1851)

Ətraflı

Əncir mumlu yalançı çanaqlı yastıcası - (Ceroplastes rusci Linnaeus, 1758)

Ətraflı

Kolumbiya kök fır nematodu - (Meloidogyne chitwoodi Golden, et al)

Ətraflı

Pambığın zərərvericilərinə qarşı mübarizə

Ətraflı

Bitki xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları

Ətraflı

Fitopatogen göbələklər kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləridir

Ətraflı

Pomidor Bitkisinin May Ayına Olan Xəstəlik Və Zərərvericiləri

Ətraflı