Qara uzunbığ böcəklər - (Monochamus spp Dejean, 1821)

Ətraflı

Braziliya dənyeyəni - (Zabrotes subfasciatus Boheman, 1833)

Ətraflı

Karolina quşüzümü - (Solanum carolinense L.)

Ətraflı

Zolaqlı meyvə güvəsi - (Anarsia lineatella Zeller, 1839)

Ətraflı

Pambığın zərərvericilərinə qarşı mübarizə

Ətraflı

Bitki xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları

Ətraflı

Fitopatogen göbələklər kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləridir

Ətraflı

Pomidor Bitkisinin May Ayına Olan Xəstəlik Və Zərərvericiləri

Ətraflı