Qərənfildə fialoforoz solma - (Phialophora cinerescens Wollenweber)

Ətraflı

Kökyumrusu birəciyi - (Epitrix tuberis Gentner, 1944)

Ətraflı

Şam gövdə nematodu - (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle)

Ətraflı

Armud odlucası - Acrobasis pirivorella (Matsumura, 1900)

Ətraflı

Pambığın zərərvericilərinə qarşı mübarizə

Ətraflı

Bitki xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları

Ətraflı

Fitopatogen göbələklər kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləridir

Ətraflı

Pomidor Bitkisinin May Ayına Olan Xəstəlik Və Zərərvericiləri

Ətraflı