Tükcüklü pişikdili (Bidens pilosa L.)

Ətraflı

Palma trips! - (Thrips palmi Karny, 1925)

Ətraflı

Qladiolusda pas - (Uromyces transversalis (Von Thümen) Winter)

Ətraflı

Şərq meyvəyeyəni - (Grapholitha molesta Busck, 1916)

Ətraflı

Pambığın zərərvericilərinə qarşı mübarizə

Ətraflı

Bitki xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları

Ətraflı

Fitopatogen göbələklər kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləridir

Ətraflı

Pomidor Bitkisinin May Ayına Olan Xəstəlik Və Zərərvericiləri

Ətraflı