Qərb çiçək tripsi - (Frankliniella occidentalis Pergande, 1895)

Ətraflı

Qərb küknar yarpaqbükəni - (Choristoneura occidentalis Walsingham, 1891)

Ətraflı

Qvatemala kartof güvəsi - (Tecia solanivora Povolny, 1973)

Ətraflı

Qarğıdalıda cənub helmintosporiozu - (Cochliobolus heterostrophus (Drechsler) Drechsler)

Ətraflı

Pambığın zərərvericilərinə qarşı mübarizə

Ətraflı

Bitki xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları

Ətraflı

Fitopatogen göbələklər kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləridir

Ətraflı

Pomidor Bitkisinin May Ayına Olan Xəstəlik Və Zərərvericiləri

Ətraflı