Qərənfildə fialoforoz solma - (Phialophora cinerescens Wollenweber)

Ətraflı

Qızılı kartof nematodu - (Globodera rosfoch/ens/s Wollenweber, 1923)

Ətraflı

Əncir mumlu yalançı çanaqlı yastıcası - (Ceroplastes rusci Linnaeus, 1758)

Ətraflı

Şaftalı meyvəyeyəni - (Carposina niponensis Walsingham, 1900)

Ətraflı

Pambığın zərərvericilərinə qarşı mübarizə

Ətraflı

Bitki xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları

Ətraflı

Fitopatogen göbələklər kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləridir

Ətraflı

Pomidor Bitkisinin May Ayına Olan Xəstəlik Və Zərərvericiləri

Ətraflı