Çəltikdə bakterial zolaqlılıq (Xanthomonas oryzae pv. oryzicola)

Ətraflı

Palma trips! - (Thrips palmi Karny, 1925)

Ətraflı

Qərənfildə bakterial solma (Burkholderia caryophylli Burkholder)

Ətraflı

Yaşıl pambıq sovkası - Chrysodeixis eriosoma (Doubleday, 1843)

Ətraflı

Pambığın zərərvericilərinə qarşı mübarizə

Ətraflı

Bitki xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları

Ətraflı

Fitopatogen göbələklər kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləridir

Ətraflı

Pomidor Bitkisinin May Ayına Olan Xəstəlik Və Zərərvericiləri

Ətraflı