Zeytun yalançı qalxanlı yastıcası - (Saissetia oleae Olivier, 1791)

Ətraflı

Zolaqlı meyvə güvəsi - (Anarsia lineatella Zeller, 1839)

Ətraflı

Şabalıd lağımlayıcı güvəsi - (Cameraria ohridella Deschka et Dimic, 1986)

Ətraflı

Şərq sitrus çanaqlı yastıcası - (Unaspis yaponensis kuwana, 1923)

Ətraflı

Pambığın zərərvericilərinə qarşı mübarizə

Ətraflı

Bitki xəstəlikləri və onlara qarşı mübarizə üsulları

Ətraflı

Fitopatogen göbələklər kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlik törədiciləridir

Ətraflı

Pomidor Bitkisinin May Ayına Olan Xəstəlik Və Zərərvericiləri

Ətraflı