Tərəvəz yarpaq lağımlayıcısı - (Liriomyza sativae Blanchard, 1938)