Özbək uzunbığ böcəyi - (Aeolesthes sarta Solsky, 1871)

Ətraflı

Zümrüdü göyrüş böcəyi - (Agrilus planipennis Fairmaire, 1888)

Ətraflı

Qara sitrus ağqanadlısı - (Aleurocanthus woglumi Ashby, 1915)

Ətraflı

Tüklü ağqanadlı - (Aleurothrixus floccosus Maskell, 1896)

Ətraflı

Zolaqlı meyvə güvəsi - (Anarsia lineatella Zeller, 1839)

Ətraflı

Çin uzunbığ böcəyi - (Anoplophora chinensis Forster, 1771)

Ətraflı

Asiya uzunbığ böcəyi - (Anoplophora glabripennis (Motschulsky, 1853)

Ətraflı

Şərq pambiq uzunburnu - (Anthonomus grandis Boheman, 1843)

Ətraflı

Şərq yemiş milçəyi - (Bactrocera c u curb it a e Coguillett, 1849)

Ətraflı

Çin sitrus milçəyi - (Bactrocera minax (Enderlein, 1920))

Ətraflı

Tütün ağqanadlısı - (Bemisia tabaci (Gennadius, 1889))

Ətraflı

Çin toxumyeyəni - (Callosobruchus chinensis Linnaeus, 1758)

Ətraflı