Braziliya dənyeyəni - (Zabrotes subfasciatus Boheman, 1833)

Ətraflı

Günəbaxan yarpaqyeyəni - (Zygogramma exclamationis Fabricius, 1798)

Ətraflı

Filloksera - (Viteus vitifolii Fithc, 1851)

Ətraflı

Qarğıdalı yarpağının ləkəliliyi - (Cochliobolus carbonum R.R. Nelson, 1959)

Ətraflı

Şabalıdda gövdə yanığı - (Cryphonectria parasitica (Murrrill. Barr, 1978))

Ətraflı

Günəbaxanda fomopsis - (Diaporthe helianthi Munt.-Cvetk)

Ətraflı

Payızgülünün (xrizantem) askoxitozu - (Didymella ligulicola (Baker et al))

Ətraflı

Sitrus bitkilərinin ziyilliyi - (Elsinoe fawcettii Bitancourt et Jenkins)

Ətraflı

Pambığın antraknozu - (Glomerella gossypii Edgerton)

Ətraflı

İynəyarpaqların qəhvəyi ləkəliliyi - (Mycosphaerella dearnessii Barr)

Ətraflı

Qərənfildə fialoforoz solma - (Phialophora cinerescens Wollenweber)

Ətraflı

Kartofun qara çürüməsi - (Phoma andigena (Turkensteen) Aveskamp)

Ətraflı