Kartofun And latent timovirusu (KALTV)

Ətraflı

Kartof yumrularının milşəkilli viroidi (KYMV)

Ətraflı

Lobyanın qızılı mozaika virusu (LQMV)

Ətraflı

Pomidorun həlqəvi ləkəlilik virusu (PHLV)

Ətraflı

Pomidorun qara həlqəvi ləkəlilik virusu (PQHLV)

Ətraflı

Pomidorun xallı (ləkəli) solma virusu (Pomidorun büründüyü) (PXSV)

Ətraflı

Sitrus tristeza klosterovirus (STKV)

Ətraflı

Tütünün həlqəvi ləkəlilik virusu (THLV)

Ətraflı

Xınagülünün ləkəli nekroz virusu (XLNV)

Ətraflı

Qərənfildə bakterial solma (Burkholderia caryophylli Burkholder)

Ətraflı

Kartofun həlqəvi çürüməsi (Clavibacter michiganensis)

Ətraflı

Meyvə ağadarının bakterial yanığı (Erwinia amylovora (Burrill, 1882)

Ətraflı