Şam gövdə nematodu - (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle)

Ətraflı

Kartof gövdə nematodu - (Ditylenchus destructor Thorne, 1945)

Ətraflı

Gövdə nematodu - (Ditylenchus dipsaci (Kühn, 1857) Filipjev, 1936)

Ətraflı

Solğun kartof nematodu - (Globodera pallida (Stone, 1973) Behrens, 1975)

Ətraflı

Qızılı kartof nematodu - (Globodera rosfoch/ens/s Wollenweber, 1923)

Ətraflı

Kolumbiya kök fır nematodu - (Meloidogyne chitwoodi Golden, et al)

Ətraflı

Yalançı Kolumbiya fır nematodu - (Meloidogyne fallax Karssen, 1996)

Ətraflı

Çoxillik ambroziya (Ambrosia psilostachya D.C.)

Ətraflı

Üçdilimli ambroziya (Ambrosia trifida L.)

Ətraflı

Tükcüklü pişikdili (Bidens pilosa L.)

Ətraflı

Azçiçəkli senxrus - (Cenchrus incertus M.A. Curtis)

Ətraflı

Tumurcuqlu gəndalaş - (Iva axillaris Pursh)

Ətraflı