Kartofda qanqren - (Phoma exigua var. foveata (Foister) Boerema, 1967))

Ətraflı

Malsekko - yoluxucu quruma - (Phoma tracheiphila Petri)

Ətraflı

Texas kök çürüməsi - (Phymatotrichposis omnivora (Duggar) Hennebert))

Ətraflı

Ağac və kol bitkilərinin fitoftorozu - (Phytophthora ramorum Weres et all.))

Ətraflı

Payızgülünün ağ pası - (Puccinia horiana P. Hennings))

Ətraflı

Qarğıdalıda diplodioz - (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton)

Ətraflı

Kartof xərçəngi - (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, 1909)

Ətraflı

Kartofda sürmə - (Thecaphora solani (Thirum et M.J. O’Brien) Mordue, 1988)

Ətraflı

Buğdada cırtdan sürmə - (Tilletia contraversa J. G. Kühn)

Ətraflı

Buğdada hind sürməsi - (Tilletia indica Mitra)

Ətraflı

Qladiolusda pas - (Uromyces transversalis (Von Thümen) Winter)

Ətraflı

Qarğıdalıda cənub helmintosporiozu - (Cochliobolus heterostrophus (Drechsler) Drechsler)

Ətraflı