Çəltikdə bakterial zolaqlılıq (Xanthomonas oryzae pv. oryzicola)